Fönster för Fria Filmare

Hagabion bjuder in oberoende filmare att under en vecka visa sina filmer inom den ordinarie repertoaren.

OM FÖNSTER FÖR FRIA FILMARE

Projektet började sommaren 2009 och har öppnat två fönster per termin.

Framförallt vill vi ge ett utrymme för några av alla de engagerade och spännande dokumentärer som finns, men vi välkomnar också drama, musik, humor och experiment där genre-gränserna sprängs. Filmen bör ha en längd på 55 minuter eller mer. Alternativt kan två eller flera filmer fogas samman till ett program.

Har ni en film ni vill ska visas, sänd oss ett e-postmeddelande med information om filmen till fbprog@lists.hagabion.se Vi hör av oss inom en månad.

Skicka till:

Hagabions programgrupp
Box 7176
402 33 Göteborg

Möjliga visningsformat: 35-mm, 16-mm, mediafiler, mini-DV, DV-CAM, DVD, Tvix och DCP.

För mer information, var god läs Riktlinjer för Fönster för fria filmare

MARKNADSFÖRING

När en visning beslutats av programgruppen ansvarar Hagabion för pressvisning och löpande annonsering under visningsperioden, men det är viktigt att filmaren eller produktionsbolaget tar initiativ och ansvar för en mer vidgad marknadsföring.Vår ambition är att regissör eller andra medverkande i filmen skall delta och svara på frågor vid premiären, och gärna också vid övriga visningar.

Vi hoppas få se många spännande filmer!

 

Tidigare filmer