Fönster för Fria Filmare

Nya fönster kommer till hösten

Maj 2017: ThE BORNEO CASE

Nästa film som visas är The Borneo Case. Filmen visas varje dag mellan den 5:e och den 11:e maj 2017.

Fredag 5/5 18:30 – Premiär med regissörsbesök: Erik Pauser gästar visningen. Tid för samtal och frågor.

Lördag 6/5 15:30 Efter filmen följer ett samtal med en av filmens regissörer Erik Pauser och Maria Rydlund, policyansvarig för tropisk skog hos Naturskyddsföreningen.

ThE BORNEO CASE – Trailer

OM FÖNSTER FÖR FRIA FILMARE

Hagabion bjuder in oberoende filmare att under en vecka visa sina filmer inom den ordinarie repertoaren.

Projektet började sommaren 2009 och har öppnat två fönster per termin.

Framförallt vill vi ge ett utrymme för några av alla de engagerade och spännande dokumentärer som finns, men vi välkomnar också drama, musik, humor och experiment där genre-gränserna sprängs. Filmen bör ha en längd på 55 minuter eller mer. Alternativt kan två eller flera filmer fogas samman till ett program.

Har ni en film ni vill ska visas, sänd oss ett e-postmeddelande med information om filmen till fbprog@lists.hagabion.se Vi hör av oss inom en månad.

Skicka till:

Hagabions programgrupp
Box 7176
402 33 Göteborg

Möjliga visningsformat: 35-mm, 16-mm, mediafiler, mini-DV, DV-CAM, DVD, Tvix och DCP.
Här kan ni se vilka filmer har tidigare visat i den här serien.

Riktlinjer

För mer information, var god läs Riktlinjer för Fönster för fria filmare

MARKNADSFÖRING

När en visning beslutats av programgruppen ansvarar Hagabion för pressvisning och löpande annonsering under visningsperioden, men det är viktigt att filmaren eller produktionsbolaget tar initiativ och ansvar för en mer vidgad marknadsföring.Vår ambition är att regissör eller andra medverkande i filmen skall delta och svara på frågor vid premiären, och gärna också vid övriga visningar.

Vi hoppas få se många spännande filmer!