Kontakt

info@hagabion.se

Besöksadress
Linnégatan 21
413 04 Göteborg

Postadress
Hagabion
Box 7176
402 33 Göteborg

ADMINISTRATION

Biografföreståndare och programansvarig
Nancy-Anne Delaney
Tel: 0722-53 78 71
nancy@hagabion.se

Teknik
Davey Hammarsten
Tel: 0722-53 78 73
davey@hagabion.se

Ekonomi, medlemsavgift/medlemskort
Marianne Olofsson
marianne@hagabion.se

Maskinist  och filmhantering
Kasper Knapton
kasper@hagabion.se

Salongsuthyrning
uthyrning@hagabion.se

Aktivt medlemskap och Hagabions vänner
medlemsgruppen@hagabion.se

Webbgruppen
webbgruppen@hagabion.se

Styrelsen
styrelsen@hagabion.se

Valberedningen
valberedningen@hagabion.se

Filmpedagogerna Folkets Bio
www.filmpedagogerna.se

Hagabions Café
hagabionscafe.se
info@hagabionscafe.se