fbpx

Det här är Hagabion

Hagabion drivs av Föreningen Folkets Bio i Göteborg som är en lokal avdelning till Folkets Bio. Föreningen driver även biograferna Bio Aftonstjärnan och Angereds Bio.

Folkets Bio

Vi distribuerar och visar film från hela världen, för alla åldrar. Filmer som roar och oroar, engagerar, skapar debatt och ger nya perspektiv. Kvalitet, engagemang och en bred representation i filmutbud och verksamhet genomsyrar allt vi gör. Med egna biografer och egen distribution garanterar Folkets Bio att ett brett spektrum av filmer når en publik utan att behöva prövas mot strikt kommersiella krav. Våra filmer kan även ses online och köpas som dvd på folketsbio.se.

Folkets Bio startades 1973 för att filmer som inte den kommersiella branschen ville visa skulle få möjlighet att möta en publik. Så byggdes en aktivistdriven kedja av biografer med egen import och distribution. Idag är Folkets Bio Sveriges ledande organisation för spridning av kvalitetsfilm. På våra 20 biografer rullar film på närmare 30 dukar. Från Luleå till Malmö, från Tollered till Östra Vemmerlöv.

VÅRA BIOGRAFER

STYRELSEN

Styrelse
Maria Berggren
Mandy Escobar (suppleant)
Sara Fohrman
Pontus Paulin Hugo
Gisela Ritzén
Karl-Henrik Sax
Calle Wahlgren
Roland Österberg

Valberedningen
Eva Sik
Konstantin Karlsson (suppleant)

Revisorer
Kerstin Andersson
Christina Alleus Gärd
Karin Beckman (suppleant)
Britt-Marie Berzelius (suppleant)

Representanter i Europa Cinemas
Calle Wahlgren
Agneta Slonawski
Romain Protti (suppleant)

STADGAR

Stadgar för föreningen Folkets Bio i Göteborg

SAMARBETSPARTNERS

Frölundabion
Folkets Bio
Folkets Bio Filmpedagogerna

STÖD FRÅN

Göteborgs stad
Västra Götalandsregionen
Svenska Filminstitutet
Europa Cinemas
MEDIA
ABF

COOKIES

Privacy Policy