fbpx

Det här är Hagabion

Hagabion drivs av Föreningen Folkets Bio i Göteborg som är en lokal avdelning till Folkets Bio. Föreningen driver även biograferna Bio Aftonstjärnan och Angereds Bio.

Folkets Bio

Vi distribuerar och visar film från hela världen, för alla åldrar. Filmer som roar och oroar, engagerar, skapar debatt och ger nya perspektiv. Kvalitet, engagemang och en bred representation i filmutbud och verksamhet genomsyrar allt vi gör. Med egna biografer och egen distribution garanterar Folkets Bio att ett brett spektrum av filmer når en publik utan att behöva prövas mot strikt kommersiella krav.

Folkets Bio startades 1973 för att filmer som inte den kommersiella branschen ville visa skulle få möjlighet att möta en publik. Så byggdes en aktivistdriven kedja av biografer med egen import och distribution. Idag är Folkets Bio Sveriges ledande organisation för spridning av kvalitetsfilm. På våra 20 biografer rullar film på närmare 30 dukar. Från Luleå till Malmö, från Tollered till Östra Vemmerlöv.

VÅRA BIOGRAFER

FÖRTROENDEVALDA

Styrelse
Magnus Björklund
Folke Bohlin
Beatrice Garcia
Julia Grame
Evelyn Rapp (kassör)
Tina Jacobsson (suppleant)
Camilla Johansson (suppleant)

Valberedning
Felix Cassel
Barbro Törnqvist
Terhiä Voionmaa
Calle Wahlgren
Annika Witting

Revisorer
Karl Henrik Sax
Karin Beckman (suppleant)
Britt-Marie Berzelius (suppleant)

Representanter i Europa Cinemas

STADGAR

Stadgar för föreningen Folkets Bio i Göteborg

SAMARBETSPARTNERS

Frölundabion
Folkets Bio
Folkets Bio Filmpedagogerna

STÖD FRÅN

Göteborgs stad
Västra Götalandsregionen
Svenska Filminstitutet
Europa Cinemas
MEDIA
ABF

COOKIES

Privacy Policy

Foto: Beatrice Törnros