fbpx

Integritetspolicy för internetbokning och internetköp

Integritetspolicy för vår internetbokning och internetköp

Vi sparar information från dig när du registrerar dig på vår webbokning, loggar in på ditt konto, gör ett köp och när du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och/eller kreditkort. Den information vi samlar in från dig kan användas för att kontakta dig via sms eller e-post då föreställningar inställs eller ändrats. Vi är de enda som äger informationen som samlas in på  internetbokningen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke.

Du kan när som helst radera ditt konto. Det enda som sparas är uppgifter om köpta biljetter vilket måste sparas enligt konsumentlagen. Ditt konto raderas automatiskt då du varit inaktiv under ett år. SMS till dig sparas i 30 dagar.

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Vi skyddar dessutom dina uppgifter offline. Endast medarbetare som administrerar medlemsregistret får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Dataläckor anmäls till Datainspektionen. Om det mot förmodan skulle uppstå en dataläcka kommer berörda personer att kontaktas.

Klagomål

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig är styrelsen för Föreningen Folkets Bio i Göteborg som driver Hagabion, Bio Aftonstjärnan och Angereds Bio. Du kan nå dem via e-post till info@hagabion.se

Se här styrelsens sammansättning: Styrelseprotokoll (PDF)