Säsong: Film & regissörsbesök

Två kor har rymt in i skogen och blir vildare och vildare. Vattnet fräser när en färja korsar Östersjön med sovande människor som ska arbeta på de skånska lantbruken. En ung man går över fälten mot en skördetröska medan han röker och tittar ner i sin mobiltelefon. I vackra, mångtydiga och stundtals vagt hotfulla bilder går solen upp och ner över vardagliga företeelser som maskinmjölkning, snigelplockning, dyngspolning och ungdomsfylla. Det är en värld där vad som helst kan hända och Säsong placerar oss mitt i den.

I John Skoogs långfilmsdebut Säsong smälter det dokumentära och det iscensatta ihop till en filmisk totalupplevelse av en plats. Filmen är inspelad inom några kilometers radie i och kring det skånska samhället Kvidinge och erbjuder en filmisk totalupplevelse av en plats.

Söndag 5 maj kl 18.30 kommer John Skoog till Hagabion för ett samtal med Marit Kapla efter filmvisningen.

Startar5 maj 2019 18:15