Röst – Gratis kortfilmspaket

Gratis kortfilmspaket med efterföljande diskussion inför valet 2018

INFÖR VALET 2018

Genom att lyfta unga och nya röster, bakom och framför kameran, vill initiativet Röst inspirera till samhällsengagemang. Inför valet 2018 har Folkets Bio, SVT och Svenska Filminstitutet tagit fram åtta dokumentära kortfilmer som skildrar Sverige 2018. I en tid då vi kan se att vi går mot ett mer polariserat samhälle vill vi inspirera förstagångsväljare och unga att vara en del av det politiska samtalet och hitta en plats i det offentliga rummet. I samband med visningarna kommer vi med hjälp av gäster skapa rum för möten, samtal och reflektion kring samhällsfrågor och vilken roll vi spelar i vår demokrati.
Kostnadsfritt.

Måndag 3 sepTEMBER

2 visningar:

kl. 15.00 – 16.00 Skolvisning – fullbokat! 
kl. 17.30 – 18.30

Centrum
En plats i Europa
Grannar
Stamnätet

Visningen följs av ett samtal med regissören Tuna Özer och Camila Catalina-Fernandez (Centrum) och regissören Roxy Farhat.

Onsdag 5 sepTEMBER

2 visningar:

kl. 15.00 – 16.00 Skolvisning – fullbokat! 
kl. 17.30 – 18.30

Waryaa
Aktivisterna
Noratanten
Nickname Szanto

Visningen följs av ett samtal med regissören Salad Hilowle (Waryaa) och regissören/projektledaren Halima Handulleh.

Varmt välkomna!

Mer info om filmer: http://www.röst.nu/filmer/