fbpx

Historjá – Stygn för Sapmí

Kultur, natur, konst och politik. Sprängstoff. Britta Marakatt-Labba berättar via sitt konstnärsskap om stolthet, vrede och traditioner som same i Sverige. Filmen visas inom ramen för FÖNSTER FÖR FRIA FILMARE.

Naturen levandegörs i en bländande vacker berättelse om samisk världsåskådning och mytologi, men också om dagens akuta utmaningar, skildrad genom konstnären Britta Marakatt-Labbas verk och livshistoria.

Lördag 26/3 kl 16.00 deltar Britta Marakatt-Labba digitalt för ett publiksamtal efter filmen. Möt henne och ställ dina egna frågor.

Filmen visas även  27/3 kl. 16.00 med efterföljande samtal med Johannes Marainen, Sameföreningen i Göteborg. Samtalet tar sin utgångspunkt i regeringens besked att järnmalmsbrytning tillåts i Kallak, av tradition ett viktigt område för rennäringen. 

Det väldiga textilkonstverket ”Historjá” av Marakatt-Labba fick ett enormt genomslag när det visades på dokumenta 14 i Kassel. Broderiet som skildrar motiv ur den samiska historien är också utgångspunkten för Thomas Jacksons dokumentär, som berättar om en samisk kultur vars historia präglats av kamp mot majoritetsbefolkningen. Kampen har handlat om rätten till mark och livsföring, men underliggande också om två skilda synsätt på människan och dess relation till naturen. I Historjá – stygn för Sápmí vävs historiska skeenden och mytologiska bilder samman med hur klimatförändringarna hotar dagens renskötsel och därigenom den samiska kulturens existens.

 

Filmer