fbpx

Riktlinjer för ”Fönster för fria filmare”

För att skapa de bästa förutsättningarna för visningarna är exklusiviteten viktig. Filmen ska alltså inte ha visats tidigare eller samtidigt, vare sig i Göteborg på bio eller annan kanal, med undantag för festivalvisningar. Den ska heller inte ha visats på TV. Projektgruppen i samarbete med FolketsBio Göteborgs programgrupp förbehåller sig rätten att göra prioriteringar bland de filmer som skickas till oss.

Din film måste den vara registrerad hos Filmägarnas kontrollbyrå och kommer då att läggas upp på Bioguiden.se som är kopplat till vårt biljettbokningssystem. Antingen sköter din distributör/producent detta, eller så kan du själv vara distributör och göra det.
Kontakta Jenny Lepin på Filmägarnas Kontrollbyrå för hjälp med detta: jenny.lepin@fkb.se

Hagabion står för marknadsföring av filmen via våra vanliga kanaler: radannons i Göteborgs-Posten, trailer på bion, pressvisning, information på hemsidan, nyhetsbrev och sociala medier.

Du som filmare aktiverar dina egna kanaler för att uppmärksamma visningarna och öka intresset för filmen. Vi förväntar oss att du deltar vid samtal efter filmvisningarna under den tid filmen visas och vi uppmuntrar till samarbete med utomstående föreningar eller andra intressenter för att förankra filmen i ett samhällsengagemang.

Filmen måste finnas i digitalt format och vi behöver en kopia och en trailer i god tid innan premiären. Vi behöver också 2-3 affischer, helst i 70 x 100 cm format.

Antal visningar varierar från film till film. Det beror på publikintresse, gäster vid visningar mm.

Biljettintäkter delas 50/50 mellan biografen och filmaren/produktionsbolaget.
Intäkter redovisas via Bioguiden och filmaren fakturerar Hagabion:
Hagabion
Box 7176
402 33 Göteborg
Organisationsnumer: 857203-1816
Märk fakturan ”Fönsterfilm”

För frågor kring teknik kontakta: kasper@hagabion.se
Övriga frågor ang FÖNSTER: fonsterfilm@hagabion.se
Frågor ang Hagabion, vår biografkoordinator: maria@hagabion.se